”Regeringen har kommit överens om vårdreformens fortsättning” var budskapet i nyheterna förra veckans måndag. Men vänta lite, har vi hört detta tidigare? Och hur gick det sedan, igen? Vid skrivande stund, bara en dryg vecka senare, verkar situationen igen vara närmast kaotisk inom regeringen. Centerns och Samlingspartiets riksdagsledamöter strider i offentligheten om hur valfriheten inom vården ska ordnas, igen. Ministrarna är inte överens om vad man kommit överens om, igen. Experterna inom hälsovården är kritiska, igen. En av grundorsakerna för hela vårdreformen är att kostnadsökningen ska minska, enligt regeringen med 3 miljarder. Nu är sista budet från en del experter att regeringens senaste modell kan bli till och med 1,5 miljarder euro dyrare. Kirurgerna i sin tur är oroade över att sjukhusjouren raseras i landet, om regeringen får sin vilja igenom.

Situationen kan tänkas vara tragikomisk, men i verkligheten är den endast sorlig. Det handlar om den största förvaltningsreformen under Finlands självständighet. Men framför allt handlar det om framtiden för din och min, vår allas gemensamma social- och hälsovård. Därför är det sätt som regeringen bereder vårdreformen under alla kritik. En reform ska ju betyda att något blir bättre, inte sämre. Men så länge denna regering är i makten, måste vi räkna med att regeringens planer går vidare. Det betyder i sin tur att all social- och hälsovård övergår från kommunerna till 18 landskap. Lovisa kommer att vara en del av det gigantiska Nylands landskap med 1,6 miljoner invånare. Landskapet ska ledas av ett fullmäktige med 99 ledamöter som väljs genom val. Landskapsvalet ordnas, såsom det ser ut nu, om ett år i oktober, Samtidigt är mycket av vårdreformens övriga innehåll fortfarande oklart, på grund av regeringens inre stridigheter.

Oberoende vad man tycker om vårdreformen, så kan vi ändå inte i Lovisa agera som strutsen och sticka huvudet i sanden. Vi måste trygga vår egen hälsocentrals framtid och att vår närservice inte försvinner till de större städerna då landskapet tar över. Men för att klara oss så behöver vi samarbeta. I värsta fall är det bara 2-3 ledamöter från Östra Nyland i det nya landskapsfullmäktige. Det betyder att samarbetet mellan de östnyländska kommunerna är allt viktigare i framtiden. Tillsammans är vi starkare och vi har också många gemensamma intressen, inte minst tryggandet av Borgå sjukhus framtid. Därför var det mycket viktigt att alla östnyländska kommuner samlades till möte för några veckor sedan. Diskussionen fördes i god anda. Nu gäller det att hålla ihop – det var alla överens om. Det är en god grund att jobba vidare på.

Otto Andersson
Skribenten är politisk rådgivare för Svenska riksdagsgruppen och stadsfullmäktigeordförande i Lovisa

Kolumn i Nya Östis 19.10.2018

ottoandersson.fi