”Fafa, traktor är enligt min mamma de första ord jag sade som barn. Jag hade från köksfönstret i Hardom med stor beundran kollat, när farfar Erik körde förbi i sin traktor. Även om min egen studie- och yrkesbana sedan blev en annan, har jag genom min släkts långa jordbrukaranor en hög respekt för jordbruket, jordbrukarna och deras arbete varje dag.

För mig är det helt klart att vi behöver trygga det inhemska jordbruket och livsmedelsproduktionen. Vi behöver en stark, miljö- och klimatvänlig inhemsk produktion av råvaror och livsmedel samt ett hållbart kustfiske. Det ska vara lönsamt att driva ett hållbart jordbruk eller att vara yrkesfiskare i Finland.

Producenterna måste få en starkare ställning inom livsmedelskedjan. Med andra ord borde bönderna få en större andel av livsmedlets slutpris. Jag ser det också som viktigt att främja satsningar på närproducerad mat och ökad konsumentmedvetenhet.

Onödig byråkrati inom jordbruket ska bort. Istället för extra pappersvändande, borde jordbrukarna få koncentrera sig på sitt jobb. Det får inte heller finnas något som helst utrymme för att det på nytt uppstår liknande situationer som, då det tidigare landsbygdsverket MAVI inte klarade av att betala ut EU-stöd till jordbrukarna i tid. Vilket i sin tur ledde till ohållbara situationer för många producenter.

Det är också viktigt att komma ihåg att vårt inhemska jord-och skogsbruk inte är problemet, utan en viktig del av lösningen i arbetet mot klimatuppvärmningen. Växande skog är vår viktigaste kolsänka och våra åkrar har en betydande potential att binda mera kol än idag. Därför borde det vara i allas intresse att främja det hållbara jord- och skogsbruk som vi har idag i Finland.

Samtidigt behöver vi säga nej till eventuella skärpningar av t.ex. arv- och gåvobeskattningen. Personligen skulle jag vara färdig att helt slopa arvs- och gåvoskatten vid företagens och jordbrukens generationsväxlingar. Detta för att främja jordbruket och familjeföretagande överlag. I offentligheten förekommer det, med jämna mellanrum, förslag om att fastighetsskatten borde utvidgas till åkrar och skogsmark. Till sådana förslag säger jag bestämt nej. Vi behöver förståelse för jordbrukets behov, inte en politik som försvårar vårt inhemska jordbruk.

Därför behöver vi de följande fyra åren föra en politik som främjar vårt inhemska jordbruk och yrkesfisket. Det är i vårt allas gemensamma intresse.

Otto Andersson (SFP)
Stadsfullmäktigeledamot, Lovisa

Ny Östis 28.3