”Jag har sedan år 2012 känt och samarbetat med Otto inom Lovisa-politiken. Otto är duktig, kunnig och har talets gåva. Bland hans styrkor är förmågan att kunna samarbeta och komma överens med olika slags människor samt att hitta kompromisser. Under de senaste sex åren har han varit en utmärkt stadsfullmäktigeordförande och nu är det på allvar dags för rikspolitiken. Han är redan färdigt insatt i det via sitt jobb som ministergruppens specialmedarbetare.

Tom Liljestrand

Liljendal, stadsstyrelsens vice ordförande i Lovisa, nationalspråknämndens ordförande i Östra Nylands välfärdsområde