Den senaste tidens händelser i riksdagen har inte varit regeringspartierna till heders. Med en totalt orealistisk tidtabell har man försökt pressa igenom regeringens vårdreform. Lite ödmjukhet skulle inte ha skadat. Men nu har vi en situation, där regeringen bara har en ytterst liten majoritet av riksdagen bakom sin reform. Det är skäl att fråga, är det verkligen med några fåtal rösters marginal som Finlands genom tiderna största reform, kanske, ska godkännas? Det enda vettiga vore nu att regeringen skulle ta med oppositionspartierna i beredningen. Genom samarbete över partigränserna kunde man hitta en modell som skulle hålla över flera valperioder. Tyvärr verkar regeringen envist vilja hålla fast i sitt förfaringssätt och splittringen kring vårdreformen fortsätter.

Här hos oss lokalt, i Lovisa stadsfullmäktige, har dock stridigheterna lyst med sin frånvaro. Tvärtom upplever jag att samarbetet förlöpt bra mellan fullmäktigegrupperna under det gångna året. Visst finns det olika åsikter. Och så ska det förstås vara, allt annat vore konstigt och icke önskvärt. Men istället för upprivande diskussioner finns det nu uppenbart en vilja och beredskap att samarbeta över partigränserna.

Ett gott exempel och bevis över detta är fullmäktigeavtalet som alla fullmäktigegrupperna nyligen enades om. I avtalet förbinder sig grupperna att tillsammans jobba för en rad målsättningar för Lovisas och lovisabornas bästa. Det här genom tiderna första fullmäktigeavtalet i Lovisa ger en god grund för det fortsatta arbetet under de kommande åren. Det är fint. Endast genom politiskt samarbete uppnås det bästa resultaten.

Men det är inte enbart inom den egna kommunen som samarbete behövs. Samarbetet mellan de östnyländska kommunerna kommer att vara allt viktigare i och med regeringens vårdreform, om den nu alltså förverkligas. Men än så länge har regeringen fortfarande majoritet i riksdagen, vilket också betyder att vi, oberoende vad vi tycker om den, får utgå att vårdreformen kommer. Därför måste Östnyland hålla ihop, då makten i landskapet Nyland koncentreras till huvudstadsregionen. Vi har ett gemensamt intresse för att Borgå sjukhus inte bara bevaras, utan också ska kunna utvecklas. Här i Lovisa behöver vi också de övriga kommunernas stöd för att säkerställa framtiden för vår goda hälsocentral. Lyckligtvis är diskussionsklimatet mellan de östnyländska kommunerna bra för tillfället.

Tillsammans är vi starkare. Samarbete ger bättre resultat än splittring. Det tror jag stenhårt på. Såväl på riksplan, regionalt som lokalt.

Otto Andersson

Skribenten jobbar som politisk rådgivare för Svenska riksdagsgruppen och är stadsfullmäktigeordförande i Lovisa

Kolumn i Nya Östis 12.7.2018

ottoandersson.fi