”Jag och Otto har ett mycket gott samarbete i beslutsfattandet inom Östra Nylands välfärdsområde. Med Otto är det alltid lätt att diskutera och komma överens. Som företagare uppskattar jag att Otto vill främja dialogen mellan näringslivet och det offentliga beslutsfattandet. Han har som politiker ett företagarvänligt tankesätt.”

Patrik Björkman

Borgå, Ordförande för SFP:s styrelsegrupp i Östra Nylands välfärdsområde