Östligaste Nyland har länge varit utan en egen röst i riksdagen. Med Otto Andersson har vi äntligen fått den person som kommer att fylla det tomrummet. Otto är fast förankrad i Lovisanejden och engagerar sig fortfarande av hela sitt hjärta i sin hemkommuns angelägenheter, även om han sedan länge gör karriär också på riksplanet, som politiskt och juridiskt sakkunnig för SFP i riksdagen. Trots sina unga år har Otto redan gedigen erfarenhet av politik och intressebevakning, från ungdomens skol- och studentpolitik till ansvarsfulla uppdrag på både kommunal och riksnivå.

Otto är föredömligt tvåspråkig och har gjort sig känd för sin saklighet och sitt lugn, och för sin förmåga att analysera komplicerade sammanhang, lyssna på motparten och agera brobyggare – egenskaper guld värda för en politiker. I rollen som stadsfullmäktigeordförande i Lovisa åtnjuter han stor respekt över partigränserna, och han har starkt medverkat till den avsevärt förbättrade atmosfären inom lokalpolitiken.

Vi är övertygade om att Otto en dag kommer att representera oss i riksdagen, och göra det med framgång. Och ju snabbare, dess bättre. Därför ger vi Otto vår röst!

Agneta Alm
Lars-Olof Bäcklund
Benita Ekebom-Jönsas
Leena Lindfors
Petra Paakkanen
Thomas Rosenberg

tidigare ordinarie ledamöter i Lovisa stadsfullmäktige