Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Prioritera utbildningen igen, från daghem till universitet

Reella möjligheter till ett tilläggsår i grundskolan kan i vissa fall vara det rätta sättet för eleven att få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivationen att söka sig vidare i studierna. Nelson Mandela sade att utbildning är det starkaste vapnet...

läs mer

Hoppas det går vägen

Vid skrivande stund öser snön ner och vinden blåser. Enligt väderleksprognosen kommer snön snart att bytas ut mot slask. Föret på landsvägarna är uselt, det gäller att sänka hastigheten och anpassa avståndet till bilen framför oss. Hur vädret ser ut kan inte samhället...

läs mer

Avgiftsfri utbildning längs hela utbildningsstigen

Utbildningen är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för att klara sig i livet. Alla barn och unga bör, oberoende socioekonomisk bakgrund ha rätt till en högklassig småbarnspedagogik och utbildning. Här är avgiftsfriheten längs hela utbildningsstigen...

läs mer

Vi måste fortsätta jobba för Borgå sjukhus

Siffrorna 112 är det allmänna nödnumret, men förra veckan fick de också en annan betydelse. Det var nämligen med siffrorna 977-112 som majoriteten av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) fullmäktige röstade ner mitt förslag gällande Borgå och Raseborgs...

läs mer

FPA-taxin måste fungera

Särskilt problematisk är situationen för de kunder som är beroende av att få en rullstolstaxi. Den nya taxilagen har orsakat mycket diskussion under den senaste tiden, av flera olika orsaker. Särskilt problematisk har situationen varit med den så kallade FPA-taxin....

läs mer

Satsningar på psykvården ger en garanterad avkastning

Främjandet av den psykiska hälsan är jätte viktigt. Både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel. Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar i Finland. Var fjärde sjukfrånvarodag beror på mentala problem. Psykisk ohälsa skapar ett enormt lidande för den...

läs mer

Landsvägarna och vinterunderhållet måste fixas

Finland är förutom de tusentals sjöarnas land även de tiotusentals vägkilometrarnas land. Tyvärr har många av vårt lands vägar förfallit under de senaste åren. Nyland är inget undantag här, tvärtom. De flesta nylänningar känner alldeles för väl till att många av de...

läs mer

Vårdreformen – sorgligt men sant

”Regeringen har kommit överens om vårdreformens fortsättning” var budskapet i nyheterna förra veckans måndag. Men vänta lite, har vi hört detta tidigare? Och hur gick det sedan, igen? Vid skrivande stund, bara en dryg vecka senare, verkar situationen igen vara närmast...

läs mer

En bättre arbetshälsa – en outnyttjad potential

Tjugofem miljarder euro. Det motsvarar nästan hälften av Finlands statsbudget. Det är också den summa som den finländska ekonomin årligen förlorar på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Detta enligt en utredning som professor Guy...

läs mer