Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Vi måste fortsätta jobba för Borgå sjukhus

Siffrorna 112 är det allmänna nödnumret, men förra veckan fick de också en annan betydelse. Det var nämligen med siffrorna 977-112 som majoriteten av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) fullmäktige röstade ner mitt förslag gällande Borgå och Raseborgs...

läs mer

FPA-taxin måste fungera

Särskilt problematisk är situationen för de kunder som är beroende av att få en rullstolstaxi. Den nya taxilagen har orsakat mycket diskussion under den senaste tiden, av flera olika orsaker. Särskilt problematisk har situationen varit med den så kallade FPA-taxin....

läs mer

Satsningar på psykvården ger en garanterad avkastning

Främjandet av den psykiska hälsan är jätte viktigt. Både ur en mänsklig och nationalekonomisk synvinkel. Psykisk ohälsa är en av dagens folksjukdomar i Finland. Var fjärde sjukfrånvarodag beror på mentala problem. Psykisk ohälsa skapar ett enormt lidande för den...

läs mer

Landsvägarna och vinterunderhållet måste fixas

Finland är förutom de tusentals sjöarnas land även de tiotusentals vägkilometrarnas land. Tyvärr har många av vårt lands vägar förfallit under de senaste åren. Nyland är inget undantag här, tvärtom. De flesta nylänningar känner alldeles för väl till att många av de...

läs mer

Vårdreformen – sorgligt men sant

”Regeringen har kommit överens om vårdreformens fortsättning” var budskapet i nyheterna förra veckans måndag. Men vänta lite, har vi hört detta tidigare? Och hur gick det sedan, igen? Vid skrivande stund, bara en dryg vecka senare, verkar situationen igen vara närmast...

läs mer

En bättre arbetshälsa – en outnyttjad potential

Tjugofem miljarder euro. Det motsvarar nästan hälften av Finlands statsbudget. Det är också den summa som den finländska ekonomin årligen förlorar på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Detta enligt en utredning som professor Guy...

läs mer

Vårdreformen – blir den till något?

Vid skrivande stund har regeringen Sipiläs senaste interna kris lagt sig. Centern och samlingspartiet har än en gång försonats. Åtminstone för stunden. Helt klart är ändå att stämningen inom regeringen inte är den bästa. Särskilt i centerpartiet är oron stor för att...

läs mer

Ska Sverige få en ny regering?

Det är alltid en speciell känsla under en valafton. Oberoende om man själv är uppställd som kandidat eller inte. Nervositet och förväntan. Glädje och besvikelse. Det svenska riksdagsvalet som gick av stapeln för knappa två veckor sedan var inte ett undantag....

läs mer

Samarbete istället för splittringDen senaste tidens händelser i riksdagen har inte varit regeringspartierna till heders. Med en totalt orealistisk tidtabell har man försökt pressa igenom regeringens vårdreform. Lite ödmjukhet skulle inte ha skadat. Men nu har vi en situation, där regeringen bara har...

läs mer