Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Borgå sjukhus framtid bör tryggas

Östra Nyland och alla vi östnylänningar förtjänar ett sjukhus som erbju­der sjukvård mångsidigt på både svenska och finska. I och med vårdreformen är de kommande åren ytterst viktiga för Borgå sjukhus. Det kan inte understrykas för mycket att Borgå sjukhus med tanke...

läs mer

Du ska kunna gå till läkaren på svenska

När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta, då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. För oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt...

läs mer

Lovisa bör bli Finlands företagarvänligaste kommun

Skola, småbarnspedagogik, idrott, kultur, vård och omsorg. All den service som kommunerna idag erbjuder finansieras med skattemedel. Lovisa är inte ett undantag. Vår service möjliggörs genom arbete och företagande som skapar skatteinkomster. Det gäller att ta hand om...

läs mer

Du ska kunna gå till läkaren på svenska

När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta, då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. Förr oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt...

läs mer

Otto till riksdagen!

Östligaste Nyland har länge varit utan en egen röst i riksdagen. Med Otto Andersson har vi äntligen fått den person som kommer att fylla det tomrummet. Otto är fast förankrad i Lovisanejden och engagerar sig fortfarande av hela sitt hjärta i sin hemkommuns...

läs mer

Vi måste trygga det inhemska jordbruket

”Fafa, traktor” är enligt min mamma de första ord jag sade som barn. Jag hade från köksfönstret i Hardom med stor beundran kollat, när farfar Erik körde förbi i sin traktor. Även om min egen studie- och yrkesbana sedan blev en annan, har jag genom min släkts långa...

läs mer

Östra kustbanan måste med i regeringsprogrammet

I höstas åkte jag för första gången tåg från Lovisa. Det handlade om museitåget som i samband med evenemanget Lovisa Historiska Hus går från Lovisa till Lappträsk och tillbaka. Jag hoppas och vill jobba för att det i framtiden ska vara möjligt att åka tåg både väster-...

läs mer

Resurser till polis- och rätts­väsendet måste garanteras

Vi vill se ett Fin­land där alla kan känna sig trygga. En förutsättning för detta är bland annat att polis­och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser att utföra sina uppgifter. Syftet med polisens verk­samhet är att trygga säker­heten för människorna och i...

läs mer