Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Otto till riksdagen!

Östligaste Nyland har länge varit utan en egen röst i riksdagen. Med Otto Andersson har vi äntligen fått den person som kommer att fylla det tomrummet. Otto är fast förankrad i Lovisanejden och engagerar sig fortfarande av hela sitt hjärta i sin hemkommuns...

läs mer

Vi måste trygga det inhemska jordbruket

”Fafa, traktor” är enligt min mamma de första ord jag sade som barn. Jag hade från köksfönstret i Hardom med stor beundran kollat, när farfar Erik körde förbi i sin traktor. Även om min egen studie- och yrkesbana sedan blev en annan, har jag genom min släkts långa...

läs mer

Östra kustbanan måste med i regeringsprogrammet

I höstas åkte jag för första gången tåg från Lovisa. Det handlade om museitåget som i samband med evenemanget Lovisa Historiska Hus går från Lovisa till Lappträsk och tillbaka. Jag hoppas och vill jobba för att det i framtiden ska vara möjligt att åka tåg både väster-...

läs mer

Resurser till polis- och rätts­väsendet måste garanteras

Vi vill se ett Fin­land där alla kan känna sig trygga. En förutsättning för detta är bland annat att polis­och rättsväsendet garanteras tillräckliga resurser att utföra sina uppgifter. Syftet med polisens verk­samhet är att trygga säker­heten för människorna och i...

läs mer

Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård

 Den senaste veck­an har vi i medierna kunnat läsa om grova fall av vanvård inom äld­revården i Finland. Det här är helt oacceptabelt. Våra seniorer måste kunna känna sig trygga. Alla bör ha rätt till en trygg äldrevård, dyg­net runt, på sitt eget modersmål. De grova...

läs mer

En bra vårdreform handlar om mer än förvaltning

Ödet för regeringens vårdreform är oklar. En av reformens målsättningar är dock att förkorta köerna vid hälsocentralerna. Hur tänker regeringen göra detta? Genom att flytta all vård från kommunerna till 18 landskap och genom att skapa en komplicera valfrihetsmodell....

läs mer

Prioritera utbildningen igen, från daghem till universitet

Reella möjligheter till ett tilläggsår i grundskolan kan i vissa fall vara det rätta sättet för eleven att få tillräckliga kunskaper och färdigheter för att stärka motivationen att söka sig vidare i studierna. Nelson Mandela sade att utbildning är det starkaste vapnet...

läs mer

Hoppas det går vägen

Vid skrivande stund öser snön ner och vinden blåser. Enligt väderleksprognosen kommer snön snart att bytas ut mot slask. Föret på landsvägarna är uselt, det gäller att sänka hastigheten och anpassa avståndet till bilen framför oss. Hur vädret ser ut kan inte samhället...

läs mer

Avgiftsfri utbildning längs hela utbildningsstigen

Utbildningen är det bästa sättet att skapa jämlika förutsättningar för att klara sig i livet. Alla barn och unga bör, oberoende socioekonomisk bakgrund ha rätt till en högklassig småbarnspedagogik och utbildning. Här är avgiftsfriheten längs hela utbildningsstigen...

läs mer