I höstas åkte jag för första gången tåg från Lovisa. Det handlade om museitåget som i samband med evenemanget Lovisa Historiska Hus går från Lovisa till Lappträsk och tillbaka. Jag hoppas och vill jobba för att det i framtiden ska vara möjligt att åka tåg både väster- och österut från Lovisa. Östra Nyland behöver en egen järnväg längs kusten.

Diskussionen om den östra kustbanan har visserligen pågått i tiotals år. Någon kanske frågar, kommer diskussionen att fortsätta, utan att något händer? Åtminstone en sak är säker. Om inte vi själva fortsätter jobba för vår egen bana så kommer inget att hända gällande den. Det gäller därför att kavla upp ärmarna ännu lite mer. Vi bör över såväl parti- som kommungränser fortsätta jobba för den östra kustbanan.

Förutom den östra kustbanan är det många andra järnvägsprojekt som figurerar i offentligheten. Till exempel ishavsbanan, järnvägstunneln mellan Tallinn och Helsingfors samt det s.k. entimmes tåget mellan Åbo och Helsingfors. Dessutom har det nu under senare tid dykt upp ett förslag om en ny ”östbana” som handlar om en dragning från Kouvola via Borgå mot huvudstadsregionen. Samtidigt vet vi att statens kassakista inte är bottenlös. Därför är det ganska klart att alla de nu uppräknade projekten inte kommer att kunna få finansiering, inte åtminstone ur statsbudgeten. 

Jag anser att grundprincipen bör vara, att då ny järnväg byggs, ska den byggas genom och till orter som ännu inte har järnväg.  Den nya järnvägen borde därför gå från Helsingfors längs kusten genom Sibbo-Borgå-Lovisa-Kotka till St. Petersburg. Denna linjedragning skulle mest gynna Östra Nyland som helhet. Järnvägen skulle ha en helt avgörande betydelse för utvecklingen av vår region. Den skulle också underlätta pendlingen till huvudstadsregionen och vara bra ur klimatsynvinkel.

Det mest avgörande för att ett nytt stort trafikprojekt ska förverkligas i Finland är att få en skrivning om det i regeringsprogrammet. Regeringsprogrammet är det absolut viktigaste pappret för vilken slags trafik- och annan politik som förs i Finland de kommande fyra åren. Finländarna går till val 14.4 för att välja Finlands nya riksdag. Efter det blir det dags för regeringsförhandlingar. Då måste östra kustbanan med i regeringsprogrammet. Lovisanejden och hela Östra Nyland behöver en egen järnväg.

Otto Andersson

Skribenten är stadsfullmäktigeordförande i Lovisa