”Otto har en gedigen och bred kompetens och lång erfarenhet av politiskt arbete. Han har ett genuint intresse för att arbeta med de samhällsfunktioner som berör oss alla, i livets olika skeden, samt en fungerande service även på svenska. Min östnyländska röst går till Otto.”

Nina Abrahamsson

Sibbo