Nej till vägtullar

Trängselavgifter eller vägtullar i huvudstadsregionen lyfts med jämna mellanrum upp i den offentliga diskussionen av en del politiska partier.

Sannolikt kommer frågan att diskuteras också i Finlands nästa riksdag och under regeringsförhandlingarna.
Min egen åsikt är klar. Vi ska inte införa trängselavgifter i huvudstadsregionen. Nylänningar som är tvungna att pendla till och i huvudstadsregionen med bil ska inte bestraffas med tilläggskostnader. Att använda bil har överlag redan blivit klart dyrare.
Det är också värt att notera att förbindelserna för kollektivtrafik är bristfälliga på många håll i Nyland, och möjliggör helt enkelt inte smidig arbetspendling från alla kommuner. Kollektivtrafiken måste absolut utvecklas, men det löses inte med trängselavgifter.

Otto Andersson