Otto Andersson

Nej till entimmestågen, ja till kustbanorna

Den här valperioden har det gjorts beslut om tre stora banprojekt i Finland. De så kallade entimmestågen till Åbo och Tammerfors samt Östbanan. Finans- och kommunikationsministeriet har i sina färska utredningar sågat dessa massiva banprojekt som olönsamma ur nationalekonomiskt perspektiv och som skadliga ur miljöns samt klimatets synvinkel.

Min egen ståndpunkt gällande den västra tågförbindelsen i Nyland är klar. Jag säger nej till ”entimmeståget” till Åbo, ja till utveckling av kustbanan. Det skulle vara helt huvudlöst att investera miljarder i en ny tågbana mellan Helsingfors och Åbo. Detta eftersom det redan finns en järnvägsförbindelse mellan dessa städer, det vill säga kustbanan. En ny bana skulle förkorta restiden med endast dryga 20 minuter. Dessutom skulle en ny tågbana mellan Helsingfors och Åbo högst antagligen leda till att persontrafiken på kustbanan minskar avsevärt. ”Entimmeståget” till Åbo skulle med andra ord klart försämra förbindelserna och kollektivtrafiken i Västra Nyland. Det kan inte godkännas. Fokus borde nu vara på att utveckla och förbättra kustbanan med hjälp av till exempel nya dubbelspår. Det skulle förkorta restiderna och förbättra kapaciteten på kustbanan. Västnylänningarna och näringslivet i Västra Nyland förtjänar goda trafikförbindelser även i fortsättningen.

Förutom ”entimmeståget” till Åbo skulle jag också lägga ”entimmeståget” till Tammerfors på is. Gällande den östra tågförbindelsen är det däremot skäl att ändra beslutet. Det är alldeles klart att Borgå behöver en tågförbindelse från Helsingfors, men jag anser att beslutet gällande järnvägsdragningen på sträckan Borgå österut borde ändras. Enligt nuvarande beslut skulle tågbanan fortsätta från Borgå till Kouvola. Jag ifrågasätter att man bygger en ytterligare järnväg till Kouvola som redan har utmärkta tågförbindelser. Här finns exakt samma problematik som med ”entimmeståget” till Åbo. En väldigt dyr satsning för att förkorta restiden med några minuter.

Jag anser att grundprincipen bör vara, att då ny järnväg byggs, ska den byggas genom och till orter som ännu inte har järnväg. Den nya järnvägen österut borde därför gå från Helsingfors längs kusten genom Borgå, Lovisa och Kotka. Den östra kustbanan (Borgå-Lovisa-Kotka) är det vettigaste alternativet ur både person- och godstrafikens synvinkel. Den skulle också gynna Östra Nyland som region mest.

Järnvägspolitiken i Finland måste nu styras på rätt spår. Det är dags att lägga ”entimmestågen” åt sidan och istället satsa på kustbanorna.

Otto Andersson