Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts (HNS) chefsöverläkare har beslutat att de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus ska flyttas till Helsingfors och Hyvinge. Som medlemmar i HNS fullmäktige och förtroendevalda i Lovisa stad kan vi inte acceptera detta beslut. Ett beslut som inte på förhand diskuterats med HNS fullmäktigledamöter och HNS styrelsemedlemmar eller med de östnyländska kommunerna.

Beslutet att avsluta en välfungerande operationsverksamhet är mycket problematiskt ur flera olika synvinklar. Framför allt ur jämställdhetssynvinkel och med tanke på kvinnornas rättigheter, då beslutet riktar sig särskilt mot kvinnor. För de flesta östnyländska kvinnor betyder det också att avstånden till operationssjukhuset blir längre. Dessutom kan man starkt ifrågasätta hur rätten att få vård på svenska tryggas bättre genom att flytta bort operationerna från Borgå. Vad betyder förslaget för Borgå sjukhus framtid?

Centraliseringen av de gynekologiska operationerna är en klar följd av att Borgå BB stängdes p.g.a. den ödesdigra jourförordningen. Vad händer till nästa, hur garanteras ett tillräckligt antal specialister på gynekologiska polikliniken om operationerna försvinner?

Nu måste vi på bred front, både inom HNS och från kommunernas sida göra vårt yttersta att detta beslut inte består. Östnyland och östnylänningarna förtjänar ett sjukhus som erbjuder vård inom flera olika områden. Borgå sjukhus ska inte avvecklas, utan istället utvecklas.

Otto Andersson (SFP), stadsfullmäktigeordförande i Lovisa, ledamot i HNS fullmäktige
Arja Isotalo (SDP), stadsstyrelsens första vice ordförande i Lovisa, ledamot i HNS fullmäktige

Östnyland 16.10.2018

ottoandersson.fi