”Jag har känt och samarbetat med Otto sedan år 2012 i Lovisa
politiken. Otto förstår att den inhemska matproduktionens,
inklusive husdjursproduktionens verksamhetsförutsättningar måste säkras även i framtiden. Han förstår att skogsägarna bör även i fortsättningen få driva sitt skogsbruk. Han har förmåga att förstå olika åsikter, bland annat invånarnas oro när massiva vindkraftsindustrianläggningar planeras nära deras hem.”

Mikael Karlsson

Landsbygdsföretagare, agrolog, Pernå