Skola, småbarnspedagogik, idrott, kultur, vård och omsorg. All den service som kommunerna idag erbjuder finansieras med skattemedel. Lovisa är inte ett undantag. Vår service möjliggörs genom arbete och företagande som skapar skatteinkomster.

Det gäller att ta hand om våra nuvarande företag och locka nya till Lovisa. Ribban bör sättas högt. Lovisa borde i framtiden vara Finlands företagarvänligaste kommun. Det är en tuff målsättning, men det ska inte vara omöjligt och den borde ingå i stadens kommande nya strategi.

Men hur gör vi Lovisa till Finlands företagarvänligaste kommun? Jag tror att det enda sättet att lyckas är att noga lyssna på våra lokala företagares åsikter och utvecklingsförslag. Här vill åtminstone jag själv som lokal beslutsfattare bli bättre. Och jag vill passa på att tacka föreningen Lovisa företagare som synligt och konstruktivt fört fram företagarnas sak lokalt.

Det gäller att lyssna på alla våra företag, såväl mindre som större, i alla delar av kommunen, både inom och utanför stadens centrum. Våra olika företagare har olika behov, men de bör alla beaktas jämlikt. Så att alla har bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Oberoende om det handlar om ensamföretagare, lantbruksföretagare, industriföretag, servicebranschen, bara för att nämna några exempel. En kontinuerlig, fungerande dialog mellan staden (såväl förtroendevalda som tjänstemän) och våra lokala företagare är grunden för framgång.

Avslutningsvis vill jag nämna några andra saker som jag tycker att kunde ingå i receptet för att bli Finlands företagarvänligaste stad. Planerings- och tillståndsprocesser bör vara så snabba, smidiga och förutsägbara som möjligt. Tillämpande av ”principen om en lucka” d.v.s en företagare ska alltid kunna vända sig till en och samma person inom staden för att få sitt ärende vidare. I stadens upphandling är det skäl att inom de möjligheter som lagstiftningen ger betona sådana kriterier som ger vår lokala företagare bästa chanser att lyckas. Sist men inte minst. Lovisa bör ännu aktivare marknadsföras för nya företag som det bästa stället att etablera sitt företag i.

 

Otto Andersson
Stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa

Insändare i Nya Östis 20.5.2021