Finland är förutom de tusentals sjöarnas land även de tiotusentals vägkilometrarnas land. Tyvärr har många av vårt lands vägar förfallit under de senaste åren.

Nyland är inget undantag här, tvärtom. De flesta nylänningar känner alldeles för väl till att många av de nyländska vägarna är mycket slitna och fyllda av gropar. I de värsta exemplen liknar vägarna mer än en potatisåker. Så kan vi inte ha det. Trafiksäkerheten måste garanteras. Det är också viktigt att minnas att vårt näringsliv är helt beroende av fungerande kommunikationer. Ett slitet vägnät försvårar våra företagares och näringsidkares verksamhetsförutsättningar.

Också redan under denna höst har vi nylänningar fått erfara vinterföret i trafiken. Nu när vinterföret snart börjar på allvar måste vinterunderhållet av vägarna fungera i hela Nyland. Plogning av snö och bekämpning av halka är nödvändigt ur trafiksäkerhetens synvinkel.

Landsvägarna är en del av vår gemensamma nationalegendom. Den bör förvaltas väl. Vårt vägnät får inte förfalla ytterligare. Därför bör väg- och vinterunderhållet ligga högt på landets nästa regerings agenda.

Otto Andersson (SFP), Lovisa
Henrik Wickström (SFP), Ingå

KSF-Media 15.11.2018

ottoandersson.fi