”Jag har lärt känna Otto i styrelsearbetet för Östra Nylands välfärdsområde. Otto är kunnig, är lätt att samarbete med, lyssnar och har i unga år skaffat sig erfarenhet av tunga kommunala förtroendeuppdrag. Han poängterar att vi måste se till att närservicen inom social- och hälsovården måste fungera i våra kommuner. Också Borgå sjukhus framtida status är viktig för hela Östra Nyland.”

Kaj Lindqvist

Kommunstyrelseordförande, Sibbo