Vid skrivande stund öser snön ner och vinden blåser. Enligt väderleksprognosen kommer snön snart att bytas ut mot slask. Föret på landsvägarna är uselt, det gäller att sänka hastigheten och anpassa avståndet till bilen framför oss. Hur vädret ser ut kan inte samhället eller vi själva påverka. Vi får nöja oss med att hantera det ibland dåliga vädret på bästa möjliga sätt.

En helt annan fråga är sedan våra landsvägars skick. Ska vi nöja oss med att många av dem är nedslitna och fyllda med gropar? Ibland till den graden att det mer liknar en åker. Svaret på frågan är förstås – nej. Vägarnas skick är i högsta grad samhällets, i detta fall finska statens ansvar.

Under hösten har flera kommuninvånare tagit kontakt med undertecknad och många av fullmäktigekollegerna gällande just vägarnas skick. Fullt förståeligt och berättigat. Staden har i sin tur under hösten träffat och även i övrigt flera gånger varit i kontakt med representanter för Nylands NTM-central, som ansvarar för vägunderhållet. Inom januari, d.v.s. snart, borde vi få veta vilka vägprojekt i Nyland som NTM-centralen valt att prioritera. Vi får hoppas det bokstavligen går vägen, allt annat vore orättvist.

Lovisabornas oro gällande vägarnas skick framfördes också till kommunikationsminister Berner, då Lovisa stads ledning uppvaktade henne strax före julen. Men det handlar inte enbart om att hålla våra nuvarande vägar i skick. Vi behöver också nya vägar, och i det här fallet menar jag inte landsvägar, utan framför allt järnvägar. Särskilt en viss järnväg, nämligen den s.k. Östbanan från Helsingfors genom Östra Nyland till St. Petersburg. Banan skulle vara en enorm vitaminspruta för hela Östra Nyland, men också för hela Finland med tanke på östhandeln.

Östbanan har diskuterats i tiotals år, utan att en enda meter ännu byggts, kanske någon säger. Visst, det är helt sant. Men vi kan vara helt säkra att inte en enda meter kommer att byggas, ifall inte vi i Lovisa i samarbete med övriga Östra Nyland och Kymmenedalen håller frågan aktuell. Saker och ting sker inte av sig själva. Det finns många andra regioner i landet som vill ha pengar till sina egna projekt. I detta fall vinner vi inte med att vara ödmjuka, det gäller att hålla fanan högt. Därför var det naturligt att Östbanan samt också kollektivtrafiken och fördjupningen av Lovisa hamns farled diskuterades under träffen med minister Berner. Nu gäller det även i övrigt att fortsätta intressebevakningen gällande vägar, järnvägar och hamnen.

Otto Andersson
Jobbar för Svenska riksdagsgruppen och är stadsfullmäktigeordförande i Lovisa

ottoandersson.fi