Särskilt problematisk är situationen för de kunder som är beroende av att få en rullstolstaxi.

Den nya taxilagen har orsakat mycket diskussion under den senaste tiden, av flera olika orsaker. Särskilt problematisk har situationen varit med den så kallade FPA-taxin. Folkpensionsanstalten ersätter en taxiresa då man på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning är tvungen att besöka läkare och man med tanke på sitt hälsotillstånd inte kan resa med allmänna färdmedel. Det handlar till exempel om resor då en person från Östnyland reser till cancerkliniken i Helsingfors för att få vård. Tidigare var det möjligt för kunden att själv välja vilken chaufför man anlitade. Möjligheten att välja sin egen, bekanta chaufför har för många varit ytterst värdefull. Det har skapat trygghet i annars mycket svåra situationer. Nu har möjligheten att själv välja sin taxi försvunnit. En mycket beklaglig utveckling.

Tyvärr har vi under den senaste tiden i medierna också fått läsa om otaliga andra problem med det nya FPA-taxisystemet. Det har varit svårt att över huvud taget få taxi eller så har taxin varit försenad. Särskilt problematisk är situationen för de kunder som är beroende av att få en rullstolstaxi. Här vore det helt nödvändigt att kunden själv får anlita en egen chaufför. I detta sammanhang är det viktigt att understryka att problemen inte beror på taxiföretagarna eller chaufförerna, utan systemet och FPA:s upphandling. Både kunderna och företagarna inom branschen är missnöjda.

Problemen måste lösas. De som redan annars lever i en svår livssituation ska inte behöva lida mera för att FPA:s taxisystem inte fungerar Det är ohållbart. Om inte problemen med FPA-taxin snabbt kan lösas inom ramen för nuvarande lagstiftning är det nödvändigt med lagändringar.

Otto Andersson stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa

ottoandersson.fi