Verotuksen tulisi aina kannusta työntekoon. Kun tekee enemmän töitä, tulee sen myös tuntua lompakossa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että Suomessa työn verotus on kansainvälisesti katsoen korkeaa. Tämä ilmenee esimerkiksi Veronmaksajien keskusliiton vuonna 2018 tekemässä selvityksessä. Selvityksessä tarkasteltiin palkkaan kohdistuvaa tuloverotusta Suomessa ja 17 Suomen kaltaisessa kehittyneessä OECD-maassa. Suomalaisen keskipalkkaisen (noin 43 000 euroa vuodessa) palkansaajan veroprosentti ylittää muiden Euroopan vertailumaiden keskiarvon 2,1 prosenttiyksiköllä.

Kuvaavana vertailu esimerkkinä voidaan mainita Ruotsi. Veronmaksajien keskusliiton selvityksen mukaan suomalaisen keskipalkan verotus on meillä Suomessa 4,8 prosenttiyksikköä kireämpää kuin Ruotsissa. Se tarkoittaa, että keskipalkkainen työntekijä Ruotsissa saa vuodessa yli 2 000 euroa enemmän käteen kuin samaa palkkaa ansaitseva työntekijä Suomessa. Tämä on mielestäni erittäin merkittävä summa. Olen vakuuttunut siitä, että kotitaloudet, joilla on enemmän tuloja käytettävissään, vauhdittavat myös taloutta enemmän.

Erityisesti niin sanottu marginaalivero on Suomessa kireä. Marginaaliverolla tarkoitetaan paljonko hankitusta lisätulosta mene veroihin. Keskipalkkaisen suomalaisen 100 euron palkankorotuksesta tai muusta tulonlisäyksestä 47,1 euroa menee nouseviin veroihin. Keskituloisen palkansaajan palkankorotuksesta jää siis pelkästään noin puolet käteen. Ei siis järin kannustavaa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että myös tätä matalammilla tulotasoilla, noin 20 000 – 26 500 euron vuosittaisilla palkkatuloilla, marginaaliveroaste on 39-41 prosenttia. Eli jokaisesta ansaitusta lisäeurosta menee noin 40 senttiä veroihin. On perusteltua kysyä kannustako tämä lisätyön tekemiseen?

Esimerkiksi OECD suosittelee, että Suomen tulisi keventää työn verotusta. Tähän on helppo yhtyä. Ahkeruudesta tulee palkita. Se on mielestäni oikein. Tavalliselle pieni- ja keskituloiselle palkansaajalle tulisi jäädä enemmän käteen. Ensi vaalikaudella työn verotusta on syytä keventää Suomessa.

Otto Andersson
Kaupunginvaltuutettu, Loviisa

Loviisan Sanomat 17.1.2019

ottoandersson.fi