Tunnelma Tukholman illassa on odottava. Aurinkoinen äänestyspäivä on lähestymässä loppuaan. Äänien laskennasta on povattu historiallisen jännittävää. Antaako vaalitulos edellytykset uuden toimintakykyisen hallituksen muodostamiselle Ruotsissa? Se kysymys on kaikkien huulilla. Vähän ennen kelloa kahdeksaa SVT:n ovensuukysely antaa alustavan vastauksen. Täydellinen pattitilanne puolueiden välillä.

Osallistuin viime sunnuntaina RKP:n kahden liberaalin sisarpuolueen Centerpartietin ja Liberaalien vaalivalvojaisiin. Centerpartiet teki parhaan tuloksensa 30 vuoteen, mikä tietenkin nosti tunnelmaa. Samalla vaikutti kuitenkin siltä, että lähes kaikkien puolueiden valvojaisissa oli vähän samanlainen, empivä tunnelma. Ruotsin hallitusneuvotteluista on tulossa erittäin haastavat.

Pakkaa sekoittaa eteenkin populistipuolue Ruotsidemokraattien vaalitulos. Muut puolueet ovat jo ennen vaaleja ilmoittaneet, etteivät ne tee yhteistyötä Ruotsidemokraattien kanssa. Tämä tarkoittaa, ettei niin vasemmisto- kuin porvariblokkikaan ole saamassa tarvittavaa enemmistöä hallituksen muodostamiseen. Mikä blokki? Ruotsissa on pitkä perinne ns. blokkipolitiikasta eli vähän pelkistäen siitä, että poliittiset puolueet ryhmittyvät kahteen ryhmään jotka pyrkivät muodostamaan hallituksen. Yhdessä blokissa ovat sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistopuolue. Toiseen eli porvariblokki Allianseniin kuuluvat kristillisdemokraatit, keskustapuolue, liberaalipuolue ja oikeistopuolue Moderaterna. Aikanaan sosiaalidemokraatit olivat myös pitkään yksin hallitusvallassa. Mielenkiintoista on myös tilanne blokkien sisällä. Vasemmistoblokin sisällä vasemmistopuolue teki vaalivoiton samalla kuin suurin puolue sosiaalidemokraatit koki vaalitappion. Samoin Alliansenin sisällä suurin puolue Moderaterna hävisi ja keskustapuolue kasvoi. On selvää, että pienemmät puolueet haluavat enemmän vaikutusvaltaa blokkinsa sisällä.

Olen itse edelleen yllättynyt, miten vahva tämä blokki ajattelutapa on ruotsalaisten politikkojen keskuudessa, puolueesta riippumatta. Ajatus yhteistyöstä yli blokkirajojen on vieras. Suomessahan meillä on päinvastainen ajattelutapa. Lähes kaikki puolueet ovat istuneet toistensa kanssa samassa hallituksessa, jos hallitusohjelmasta on päästy sopuun. Yhteistyötä ollaan valmiita tekemään yli puoluerajojen.

Blokkipolitiikalla on omat hyvät puolensa. Jos antaa äänensä tietylle puolueelle voi olla melko varmaa siitä millaista hallituspolitiikkaa on tulossa, jos oma puolue on hallituksessa. Suomessa voi usein olla, että oma puolue istuu hallituksessa toisen puolueen kanssa, jonka linja ei vastaa omaa arvomaailmaa. Myös hallituksen toimintakyky on yleensä vahvempi, kun se muodostuu ideologisesti toisiaan lähellä olevista puolueista. On helpompi saada hankkeita maaliin, jos puolueiden arvomaailmat ovat lähellä toisiaan. Vastaavasti Suomessa meillä on esimerkkejä siitä, että ideologisesti hajanaisen hallituksen voi olla vaikea onnistua.

On jännittävä nähdä, murtuuko blokkipolitiikka Ruotsissa. Varmaa on kuitenkin se, että Ruotsin politiikassa tullaan lähiaikoina näkemään monta käännettä. Lähestyvätkö vasemmisto ja porvarit toisiaan? Pitävätkö vaalilupaukset siitä, ettei Ruotsidemokraattien kanssa tehdä yhteistyötä? Viimeinen vaihtoehto on sitten uudet eduskuntavaalit, eikä myöskään niitä ole ruotsalaisessa keskustelussa poissuljettu.

Otto Andersson

Loviisan Sanomat 14.9.2018

ottoandersson.fi