Monipuolinen sairaanhoito Porvoon sairaalassa. Loviisan terveyskeskuksen tulevaisuus. Vanhustenhuollon säilyminen lähellä, omassa kunnassa. Nämä sekä moni muu hoitoon ja hoivaan liittyvä kysymys kuuluvat kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin kuntavaalien jälkeen. Mutta miksi ja miksi juuri nyt?

Vastaus on, että nyt ajankohtaisen sote-uudistuksen myötä vastuu koko sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtyy kunnilta ns. hyvinvointialueille (aikaisemmin puhuttiin maakunnista). Kyse on siis esimerkiksi lääkäriin pääsystä, neuvolapalveluista, vanhusten kotihoidosta ja palveluasumisesta. Lähivuodet tulevat olemaan ratkaisevia sille, miten hoito ja hoiva tullaan järjestämään koko Itä-Uudellamaalla. Tässä valmistavassa työssä kunnilla ja kunnallispoliitikoilla on keskeinen rooli. Ja se työ on syytä hoitaa hyvin.

Siksi lähestyvät kuntavaalit ovat myös mitä suurimmassa määrin vaalit sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen turvaamisesta Loviisassa ja Itä-Uudellamaalla. Meille Loviisassa on tietenkin ratkaisevan tärkeää turvata oman terveyskeskuksemme tulevaisuus ja, että esimerkiksi neuvolapalvelut ja vanhustenhuolto säilyvät lähellä, omassa kunnassamme. Samalla on syytä vakavasti harkita ns. liikkuvan terveysaseman käyttöönottoa Itä-Uudellamaalla. Tämä tarkoittaisi, että terveyspalveluita tuotaisiin säännöllisesti ihmisten lähelle, eri puolilla Itä-Uusimaata,
kaupunkikeskusten ulkopuolella. Uusi tekniikka antaa tässä uusia mahdollisuuksia.

Seuraavat neljä vuotta ovat myös ratkaisevan tärkeitä Porvoon sairaalan tulevaisuuden kannalta. Porvoon sairaalaa tulee kehittää, ei enää ajaa alas. Porvoon sairaalan tulee myös jatkossa tarjota sairaanhoitoa monipuolisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Mutta asiat eivät tapahdu itsestään. Eivät myöskään Loviisan terveyskeskuksen tai Porvoon sairaalan turvaaminen. Tässä tarvitaan määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä. Samalla on hyvä muistaa, että politiikka on joukkuepeliä. Tuloksia saadaan aikaan yhdessä, ei yksin. Tarvitsemme siksi toimivaa alueellista yhteistyötä hoito- ja hoivapalveluiden turvaamiseksi Itä-Uudellamaalla. Ja koska moni sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva päätös tehdään hallituksessa ja eduskunnassa, on myös välttämätöntä tehdä voimakasta vaikuttamistyötä Helsingin suuntaan.

Otto Andersson, kaupunginvaltuutettu (RKP), Loviisa

Loviisan Sanomat 11.5.2021