Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Porvoon sairaalaa tule kehittää, ei ajaa alas.

Porvoon sairaalan tulee tarjota sairaanhoitoa monipuolisesti sekä suomeksi että ruotsiksi.

Lähipalvelut on turvattava kunnissamme myös tulevaisuudessa.

Hoidon ja hoivan tulee olla lähellä riippumatta siitä missä päin Itä-Uusimaata asut. Terveyskeskuksen, neuvolapalvelujen ja vanhustenhuollon tulee myös jatkossa olla omassa kunnassamme.

Liikkuva terveysasema Itä-Uudellemaalle.

Uuden hyvinvointialueen tulisi ennakkoluulottomasti hyödyntää kaikki uuden tekniikan antamat mahdollisuudet. Siksi meidän pitää Itä-Uudellamaalla tosissaan harkita niin sanotun liikkuvan terveysaseman käyttöönottoa. Tämä tarkoittaisi, että terveydenhuoltopalveluja tarjottaisiin säännöllisesti ihmisten lähellä koko seudullamme, myös kuntakeskusten ulkopuolella.

Kaikilla tulee olla oikeus turvalliseen vanhustenhuoltoon ympäri vuorokauden, omalla äidinkielellä.

Ikääntyessäsi sinun tulee voida asua turvallisesti kotona niin kauan kuin haluat. Mutta, kun et enää pysty tulee sinulla olla uusi turvallinen koti odottamassa. Siksi kotihoidon on toimittava ja erilaisissa tuetuissa asumisissa tulee löytyä paikkoja kohtuulliseen hintaa.

Mielenterveyspalveluita tulee vahvistaa.

Mielenterveysongelmat ovat yksi tämän hetken kansansairauksista Suomessa. Mielenterveysongelmiin tulee kiinnittää erityistä huomiota koronapandemian myötä ja erityisesti nuorten parissa. Tarvitsemme muun muassa riittävästi matalan kynnyksen vastaanottoja ja psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksiimme. Psykiatrisen hoidon henkilökuntaan on saatava yhteys sujuvasti ja myös ilman ajanvarausta. On tärkeä lisätä digitaalisia palveluita, jotka ovat erityisesti suunnattu nuorille ja nuorille aikuisille.

Perheiden tulee saada tukea tarvittaessa.

Ennaltaehkäisevä työ, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisessä asemassa. Parhaan mahdollisen tuen ja avun antamiseksi on tärkeää, että koko perhe huomioidaan erilaisten ongelmien ilmetessä. Kotipalveluita tulee tarjota tukea tarvitseville lapsiperheille.

Hoitojonoja tulee lyhentää palvelusetelien avulla.

Ei-kiireellisen hoidon jonot ovat kasvaneet pitkiksi erityisesti koronapandemian takia. Julkisen terveydenhuollon paineen vähentämiseksi tulee meidän hyödyntää myös yksityistä terveydenhuoltoa hoitojonojen purkamiseksi nopeasti. Palvelusetelin avulla potilas voi itse helposti ja sujuvasti valita itselleen parhaan ratkaisun.

Oppilashuollon tulee olla saatavilla kouluissa myös jatkossa.

Sote-uudistuksen myötä oppilashuolto siirtyy hyvinvointialueille, samalla kun koulu ja koulutus pysyvät kunnissa. Meidän on varmistettava, että yhteys koulun ja oppilashuollon välillä toimii tästä huolimatta. Oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuus tavata kuraattori tai koulupsykologi ei saa heiketä.

Omaishoitajien tulee saada apua ja tukea.

Omaishoitajat tekevät äärettömän arvokasta, mutta usein erittäin raskasta työtä joka päivä vuorokauden ympäri.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee olla hyvä ja houkutteleva työnantaja.

Riittävä ja hyvinvoiva henkilökunta on hyvän ja toimivan terveydenhuollon perusedellytys. Hyvinvointialueen tulee työnantajana panostaa työhyvinvointiin ja – viihtyvyyteen, hyvään johtajuuteen ja tasa-arvoon. Koulutetun henkilökunnan rekrytointi on keskeinen tulevaisuuden kysymys koko Itä-Uudellemaalle.

Itä-Uudenmaan vapaaehtoisten palokuntien hyvät toimintaedellytykset tulee varmistaa myös tulevaisuudessa.

Sopimuspalokunnat ja VPK-toiminta tekevät erittäin tärkeää työtä ja niillä on ratkaiseva merkitys pelastuspalveluiden turvaamisessa.