Tämän eteen tulen tekemään työtä

Otto Andersson statsrådet
 • Koulu on asetettava etusijalle. Opetussuunnitelman on huomioitava arjen todellisuus kouluissa. Opettajien on saatava työrauha ja keskittyä perustehtäväänsä eli opetukseen.
 • Ehdoton ei koulutusleikkauksille. Koulutuksen tulee olla Suomen vahvuus myös
  tulevaisuudessa.
 • Ei lukukausimaksuille. Ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen tulee olla maksuton myös jatkossa.
 • Opintotuen tulorajoja tulee edelleen korottaa. Opiskelijoita ei tule rangaista työnteosta.
 • Terveyskeskusten tulevaisuus on turvattava.
 • Meikän pieniä sairaaloita tulee kehittää, ei ajaa alas. Eduskunnan ei tule säätää lakeja, jotka edelleen rajoittaisivat pienempien sairaaloiden mahdollisuuksia tarjota hoitoa ja hoivaa.
 • Kaikilla tulee olla oikeus turvalliseen vanhustenhuoltoon, vuorokauden ympäri. Kun ikäännyt tulee sinun voida asua turvallisesti kotona niin kauan kuin itse haluat. Mutta kun et enää pysty, tulee sinun saada uusi turvallinen paikka missä asua.
 • Palveluseteleitä tulisi käyttää enemmän hoitojonojen purkamiseksi. Kiireettömän hoidon jonot ovat kasvaneet suuriksi, erityisesti koronapandemian myötä.
 • Terapiatakuu nuorille ja toimivat mielenterveyspalvelut. Mielenterveysongelmat ovat yksi tämän hetken kansantaudeista Suomessa. Meidän on panostettava enemmän ennaltaehkäisevään
  työhön ja työhyvinvointiin. Avun saamisen on oltava helpompaa.
 • Enemmän kasvua Suomeen ja vakaa talous. Velkaantuminen on saatava hillittyä. Tarvitsemme enemmän ihmisiä töissä ja useampia menestyviä yrityksiä, jotka tuovat enemmän verotuloja hyvinvointimme turvaamiseksi.
 • Yrittäjäystävällisempi Suomi. Meidän on luotava parempia edellytyksiä paikalliselle sopimiselle kaikissa yrityksissä ja turvata osaavan työvoiman saatavuus. Lupaprosessien on oltava sujuvia ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen on oltava helpompaa.
 • Kotimainen maatalous on turvattava. Maanviljelijöiden on saatava vahvempi asema elintarvikeketjussa ja isompi osuus elintarvikkeen loppuhinnasta. Uusien tukipakettien sijaan tarvitsemme kannattavuuden turvaavia lainsäädäntömuutoksia.
 • Suomen maanpuolustuskyky on turvattava kaikissa tilanteissa. Suomen Nato-jäsenyysprosessi on vietävä maaliin.
 • Paikallisia poliisiasemai tarvitaan myös tulevaisuudessa. Poliisin, pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten resurssit on turvattava.
 • Työn ja yrittämisen verotusta ei saa kiristää. Sen sijaan palkansaajien verotusta tulisi laskea ja kotitalousvähennyksen määräaikainen korotus tulisi tehdä pysyväksi.
 • Sosiaaliturva on uudistetava. Sosiaaliturvan on taattava riittävä toimeentulo, kun elämäntilanne on sellainen, että henkilö ei ole tai ei pysty olemaan työelämässä. Kukaan ei saa pudota väliin. Samalla tarvitsemme sosiaaliturvan, joka on kannustava. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavampaa, kuin siitä kieltäytymisen. Yrittäjien, freelancereiden ja kulttuurin parissa työskentelevien sosialiturvaa on parannettava.
 • Takuueläkkeen tulee taata kohtuullinen toimeentulo.
 • Suomen on oltava hiilineutraali vuonna 2035. Meidän on jatkettava teollisuuden vihreän siirtymän ja puhtaan energian tuotannon edistämistä sekä luovuttava fossiilisista polttoaineista. Myös työtä puhtaamman Itämeren puolesta on jatkettava.
 • Hallitusohjelmaan on saatava kirjaus itäisen Suomenlahden saaristomatkailun kehittämisestä.
 • Pääkaupunkiseudulla ei tule ottaa käyttöön ruuhkamaksuja. Uusmaalaisia, joiden on pakko käyttää autoa työmatkalla pääkaupunkiseudulle ei tule rangaista lisäkustannuksilla. Autoilun kustannukset ovat jo muutenkin nousseet merkittävästi.
 • Koko Uudenmaan joukkoliikennettä on parannettava.
 • Maantiemme on pidettävä kunnossa. Koko Uudellemaalle tarvitaan tierahoja.
 • Itäisen junaratayhteyden linjaus on muutettava Porvoon jälkeisen osuuden osalta. Itäinen rantarata (Porvoo-Loviisa-Kotka) on ehdottomasti järkevin vaihtoehto ja hyödyttää eniten Itä-Uusimaata kokonaisuutena.