Otto Andersson Riksdagsvalet 2019

Tämän puolesta haluan työskennellä

Lapsemme ja nuoremme ansaitsevat isompia panostuksia varhaiskasvatukseen, kouluun ja koulutukseen

 • Koulutus on yksi Suomen valttikorteista. Siksi tarvitsemme nyt isompia panostuksia koulutukseen läpi koko opintopolun, aina varhaiskasvatuksesta yliopistoon.
 • Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi palauttaa ja kaikilla kolme vuotta täyttäneillä lapsilla tulisi olla oikeus neljään tuntiin maksutonta varhaiskasvatusta päivässä.
 • Peruskouluun on panostettava.
 • Kenenkään mahdollisuus opiskella ei saa olla riippuvainen kodin tuloista. Toisen asteen koulutuksen, eli lukion ja ammatillisen koulutuksen tulee olla maksuton. Tarvitsemme myös lähiopetustakuun, jotta kaikilla lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla olisi riittävästi lähiopetusta.
 • Korkeakoulujen rahoituksen tule olla riittävää ja ennakoitavaa.

Opintorahaa ja opintotuen tulorajoja tulee korottaa

 • Opintorahaa on korotettava. Suomen nykyinen hallitus on leikannut noin 25 prosenttia opintorahasta.
 • Opiskelijoita ei tule rangaista siitä, että he tekevät työtä. Opintotuen tulorajoja tulisi korottaa 50 prosentilla.

Parempi työhyvinvointi

 • Suomen talous menettää vuosittain miljardeja sairauspoissaolojen, sairaseläkkeiden ja työtapaturmien johdosta. Yhteiskuntamme saisi merkittävät säästöt jo pienestäkin sairaspoissaolojen ja sairauseläkkeiden vähenemisestä.
 • On tärkeä muistaa, että paremmassa työhyvinvoinnissa on ennen kaikkea kyse jokaisen työntekijän oikeudesta turvalliseen, viihtyisään ja kannustavaan työhön. Jokainen työkyvyttömyystapaus on inhimillinen tragedia, joka usein koskettaa myös läheisiä.

Enemmän työpaikkoja – yrittäjäystävällisempi Suomi

 • Haluan, että useammalla on työpaikka. Useampi suomalainen työelämässä tarkoittaa myös enemmän verotuloja koulutuksen, vanhuspalveluihin, sairaanhoitoon ja koko hyvinvointiyhteiskuntamme rahoittamiseksi.
 • Uudet työpaikat syntyvät eteenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tarvitsemme yrittäjäystävällisemmän Suomen.
 • Siksi meidän on luotava yrittäjäystävällisempi Suomi. Verotuksen tulee kannustaa yrittäjyyteen, yhteisöveroa ei saa korottaa. Ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen on oltava helpompaa. Yksinyrittäjien sosiaaliturvaa tulee vahvistaa. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta on laajennettava.
 • Tärkeää on myös panostaa parempaan työhyvinvointiin, tehokkaampaan työnvälitykseen, hyvin mahdollisuuksiin kouluttautua uudelleen sekä tasa-arvoisempaan työelämään muun muassa kunnianhimoisen perhevapaauudistuksen kautta.

Perintövero tulisi poistaa

 • Perintövero tulisi poistaa korvaamalla se verolla, kun perintö myydään eteenpäin. Perintö- ja lahjavero tulisi poistaa kokonaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
 • Hoidon ja hoivan on oltava lähellä
 • Hoidon ja hoivan on oltava lähellä ihmistä. Lääkäriin on päästävä helpommin ja nopeammin, riippumatta siitä oletko töissä, työttömänä, opiskelija tai eläkeläinen.
 • Mielenterveyden edistämiseen on panostettava enemmän

Vanhustenhuollon tulee olla hyvä ja turvallinen kaikille

 • Kaikilla on oltava oikeus turvalliseen vanhustenhuoltoon, ympäri vuorokauden.
 • Ikäihmistemme on voitava tuntea olonsa turvalliseksi. Ongelmiin on suhtauduttava vakavasti. Taloudellisen voiton tavoittelu ei saa mennä ihmisarvon edelle.
 • Tarvitaan enemmän henkilökuntaa vanhustenhuoltoon, niin kotihoitoon kuin ympärivuorokautiseen asumiseen. Tarvitsemme parempaa valvontaa, että vanhustenhuolto toimii. Tärkeää on myös uusien työtapojen kehittäminen ja henkilökunnan työhyvinvoinnin edistäminen.

Kestävä ilmastopolitiikka luo uusia mahdollisuuksia

 • Ilmastonmuutoksen torjuminen on välttämätöntä. Ilmaston lämpenemisen on pysähdyttävä 1,5 asteeseen. Tarvitsemme kunnianhimoisia päästötavoitteita ja panostuksia tekniikkaan, tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin.
 • Ilmastoteknologia ja cleantech ovat kasvava markkina. Tässä suomalaisilla yrityksillä on valtava mahdollisuus profiloitua ja sitä kautta luoda uusia työpaikkoja.
 • On tärkeä muistaa, että maa- ja metsätaloudella on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Kasvava metsä on tärkein hiilinielumme ja pelloillamme on nykyistä isompi potentiaali hiilin sitomisessa.

Kotimainen maataloutemme on turvattava

 • Suomessa on voitava harjoittaa kestävää ja kannattavaa maa- ja metsätaloutta. Meidän on vahvistettava tuottajien roolia elintarvikeketjussa ja edistettävä panostuksia lähiruokaan. Maatalouden turhaa byrokratiaa on vähennettävä.

Työn verotusta on kevennettävä

 • Verotuksen tulisi aina kannusta työntekoon. Kun tekee enemmän töitä, tulee sen myös tuntua lompakossa. Kansainvälisessä vertailussa työn verotus on Suomessa korkea.
 • Tavalliselle pieni- ja keskituloiselle palkansaajalle tulisi jäädä enemmän käteen. Ensi vaalikaudella työn verotusta on syytä keventää Suomessa.

Meidän on pidettävä huolta ikäihmisistämme

 • Takuueläkettä on korotettava ja eläkeläisten verotusta on tarkistettava.

Maantiemme on oltava kunnossa

 • Moni Uudenmaan maanteistä on huonossa kunnossa, kuluneita ja pahimmassa tapauksessa täynnä kuoppia. Tieverkostomme ei saa rapistua entisestään. Liikenneturvallisuus on turvattava. Elinkeinoelämämme on riippuvainen toimivista liikenneyhteyksistä.
 • Talvikelien aikana myös teiden talvikunnossapidon on toimittava koko Uudellamaalla. Lumen auraus ja liukkauden torjuminen ovat liikenneturvallisuuden kannalta välttämätöntä.

Kela-taksin on toimittava

 • Kela-taksi järjestelmässä on suuria ongelmia. Taksin saaminen on ylipäätänsä ollut vaikeaa tai sitten taksi on ollut myöhässä. Tilanne on ollut erityisen ongelmallinen asiakkaille, jotka tarvitsevat invataksin palveluita.
 • Jo muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ei pitäisi joutua kärsimään enemmän sen takia, että Kela:n taksijärjestelmä ei toimi. Jos Kela-taksiin liittyviä ongelmia ei nykyisen lainsäädännön puitteissa saada ratkaistua, ovat lakimuutokset välttämättömiä.

Tarvitsemme lisää poliiseja Suomeen

 • Poliisi keskeytti viime vuonna 106 000 esitutkintaa. Suuri osa näistä oli väkivalta- ja omaisuusrikostutkintoja.
 • Tarvitsemme lisää poliiseja Suomeen. Poliisin on oltava saatavilla myös isojen kaupunkien ulkopuolella. Luottamus poliisiin ja kansalaisten yleinen turvallisuudentunne ei saa kärsiä.

Porvoon sairaalaa tulee kehittää, ei ajaa alas

 • Porvoon sairaala on meille kaikille itäuusimaalaisille tärkeä. Valitettavasti yhteinen sairaalamme on viime vuosien aikana joutunut heikennysten kohteeksi. Sitä tule kehittää sen sijaan, että lisää toimintoja ajettaisiin alas.
 • Porvoon sairaalaan tulee tarjota laadukasta sairaanhoitoa mahdollisimman monipuolisesti, koko alueemme asukkaita palvellen

Itäinen rantarata on saatava hallitusohjelmaan

 • Tulevaisuudessa pitäisi olla mahdollista matkustaa junalla Loviisasta ja Loviisaan. Uudella rautatiellä olisi todella merkittävä vaikutus Loviisan seudun kehitykselle. Uuden rautatien tulisi kulkea Helsingistä rannikkoa pitkin reittiä Sipoo-Porvoo-Loviisa-Kotka. Itäisen rantaradan tulisi sisältyä seuraavaan hallitusohjelmaan.

Loviisan terveyskeskus on meille tärkeä

 • Terveydenhuollon on oltava ihmisten lähellä myös tulevaisuudessa. Loviisan terveyskeskus on tärkeä koko seudullemme.
 • Vaikka nykyisen hallituksen sote-uudistus kaatuikin, on selvää, että uusi sote-uudistus tulee jossain muodossa. Silloin on tärkeää, että terveydenhuoltoa ei keskitetä pelkästään isompiin kaupunkeihin. Loviisan terveyskeskusta tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Loviisan satamalla on oltava hyvät toimintaedellytykset

 • Loviisan satamalla on hyvä kehitys meneillään. Meidän on jatkossakin pidettävä huolta, että satamalla on mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. Meidän on esimerkiksi edistettävä väylän syventämistä ja että Loviisa-Lahti rautatie toimii myös tulevaisuudessa.

Loviisan poliisiaseman tulevaisuus on turvattava

 • Poliisin läsnäolo Loviisan seudulla on tärkeä. Tarvitsemme oman poliisiasemamme.