Itäisestä rantaradasta on käyty keskustelua jo vuosikymmeniä. Joku ehkä kysyy, tuleeko rata koskaan? Ainakin yksi asia on täysin selvä. Jos me emme itse jatka työskentelyä oman ratamme puolesta, ei mitään myöskään tule tapahtumaan. Siksi on käärittävä hihat ylös vielä vähän enemmän. Meidän on sekä yli puolue- että kuntarajojen jatkettava työtä itäisen rantaradan puolesta.

Itäisen rantaradan lisäksi julkisuudessa keskustellaan myös monesta muusta rautatiehankkeesta. Esimerkkeinä voidaan mainita Jäämeren-rata, rautatietunneli Tallinnan ja Helsingin välillä sekä ns. yhden tunnin juna Turun ja Helsingin välillä. Lisäksi viime aikoina esille on tullut myös ns. ”uusi itärata”, jossa ratalinjaus kulkisi Kouvolasta Porvoon kautta pääkaupunkiseudulle. Samalla tiedämme, että valtion rahakirstu ei ole pohjaton. Siksi on selvää, etteivät kaikki nämä yllämainitut tai muut ajankohtaiset rautatie- ja liikennehankkeet tule samaan rahoitusta, eivät ainakaan valtion talousarviosta.

Mielestäni perusperiaatteen tulee olla, että kun uusia rautateitä rakennetaan, tulisi ne rakentaa paikkakunnille, joissa ei vielä ole olemassa rautatieyhteyksiä. Siksi uusi rautatie tulisi rakentaa Helsingistä rannikon kautta Sipoon-Porvoon-Loviisan-Kotkan läpi Pietariin. Tämä linjaus hyödyttäisi kaikkein eniten Itä-Uusimaata kokonaisuutena. Rautatiellä olisi äärettömän tärkeä merkitys seutumme kehitykselle. Se helpottaisi myös työpaikkamatkustamista pääkaupunkiseudulle ja olisi ilmastonäkökulmasta hyvä.

Uuden ison liikennehankkeen toteutumisen kannalta ratkaisevinta on saada siitä kirjaus hallitusohjelmaan. Hallitusohjelma sanelee hyvin pitkälti, millaista liikenne- ja muuta politiikkaa Suomessa tehdään seuraavat neljä vuotta. Eduskuntavaalit käydään 14.4. Tämän jälkeen alkavat hallitusneuvottelut. Silloin itäinen rantarata on saatava hallitusohjelmaan. Loviisan seutu ja koko Itä-Uusimaa tarvitsee oman, rannikkoa pitkin kulkevan rautatien.

Otto Andersson

Kaupunginvaltuutettu, Loviisa