Porvoon sairaala on meille kaikille itäuusimaalaisille tärkeä. Valitettavasti yhteinen sairaalamme on viime vuosien aikana joutunut heikennysten kohteeksi. Sairaalan synnytysosasto jouduttiin sulkemaan vuoden 2016 lopussa. Tämä oli erittäin huono asia. Syynä tähän oli kohtalokas päivystysasetus, jota RKP johdonmukaisesti vastusti viime vaalikaudella. Eräänlainen jatkumo synnytysosaston alasajolle on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) keskushallinnon viimesyksyinen päätös lakkauttaa Porvoon sairaalan gynekologiset leikkaukset. Asiaa käsiteltiin myös HUS:n valtuustossa joulukuussa, jolloin me lakkauttamista vastustaneet HUS:n valtuuston jäsenet jäimme vähemmistöön. On huomionarvoista, että Porvoon sairaalaa koskevat heikennykset ovat ennen kaikkea kohdistuneet naisiin. Tasa-arvo on unohtunut, kun näitä huonoja päätöksiä on tehty.

Vastoinkäymisistä huolimatta Porvoon sairaalan puolesta on tehtävä työtä myös jatkossa. Katse on suunnattava eteenpäin. Porvoon sairaala on meille itäuusimaalaisille tärkeä ja sitä tule kehittää sen sijaan, että lisää toimintoja ajettaisiin alas. Valtakunnallisella tasolla on ensi vaalikaudella pidettävä huolta, että maamme nykyisen hallituksen sairaaloita koskeva keskittämisinto ei jatku. Emme tarvitse lisää lainsäädäntöä, joka rajoittaa pienempien sairaaloiden toimintaedellytyksiä. On tietenkin selvää, että kaikkein vaativin sairaanhoito on syytä keskittää keskussairaaloihin ja yliopistollisiin sairaaloihin. Mutta suuria potilasryhmiä koskeva laadukas sairaanhoito tulisi olla saatavilla lähellä, etäisyydet lähimpään sairaalaan eivät saa kasvaa. Viime kädessä on kyse sairaanhoidon yhdenvertaisuudesta. Sairaanhoitopiirin tasolla taas on pidettävä huolta siitä, että Porvoon sairaalaa tarjoaa sairaanhoitoa mahdollisimman monipuolisesti, koko alueemme asukkaita palvellen. Itäuusimaalaiset ansaitsevat sairaalan, joka tarjoaa sairaanhoitoa laajasti. Meidän on yhdessä jatkettava työtä Porvoon sairaalan puolesta.

Otto Andersson, kaupunginvaltuutettu ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen, Loviisa

Uusimaa 7.2.2019

ottoandersson.fi