Nöyrä kiitos isosta luottamuksesta!

Nyt jatkuu työ valtakunnan tasolla!

Seuraavat neljä vuotta tulevat olemaan ratkaisevan tärkeitä maamme tulevaisuuden kannalta. Muuttunut maailmantilanne vaatii suurta päättäväisyyttä. Suomen ja suomalaisten turvallisuuden tulee olla keskiössä seuraavat neljä vuotta.

Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus, hyvä hoito ja hoiva kaikissa elämän vaiheissa sekä toimivat liikenneyhteydet ovat aina olleet minulla tärkeitä kysymyksiä.

Velkaantumisen hillitseminen ja vakaa julkinen talous on välttämätöntä, jotta voimme turvata hyvinvointimme myös jatkossa.
Suomi tarvitsee nyt kasvua. Enemmän ihmisiä töissä ja useampi menestyvä yritys tuottaa lisää verotuloja palveluiden turvaamiseksi.

Yrityksillä tulee olla parhaat mahdolliset edellytykset menestyä. Verotuksen tulee olla kannustava, palkansaajalle tulee jäädä enemmän käteen.

Täysin keskeistä on myös jatkaa teollisuuden vihreän siirtymän ja puhtaan energiantuotannon edistämistä. Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035.

Samalla asiat eivät tapahdu itsestään politiikassa. Tulokset edellyttävät määrätietoista ja usein pitkäaikaista vaikuttamistyötä. Nyt alkaa työ Uudenmaan ja meille tärkeiden asioiden puolesta.

Janne Lepola

”Otto on yhteistyökykyinen ja diplomaattinen ehdokas.”

Janne Lepola

Kokoomus

Janine Henriksson-Wiberg

”Yhteistyö Oton kanssa Loviisan elinvoiman parantamiseksi on erinomaista ja rakentavaa. Olen hyvin tyytyväinen, miten Otto johtaa pyöreän pöydän keskusteluja, joissa osallisina ovat kaupunki, yrittäjä-yhdistys ja alueemme  kehitysyhtiö. Otto on määrätietoisesti ja avarakatseisesti vienyt tavoitteitamme eteenpäin. Juuri näitä ominaisuuksia tarvitaan myös eduskunnassa. Hän olisi erinomainen, uudistushaluinen ja yrittäjäystävällinen kansanedustaja.”

Janine Henriksson-Wiberg

Loviisan yrittäjien puheenjohtaja

Janne Länsipuro

”Loviisan paikallispolitiikassa olen oppinut tuntemaan Otto Anderssonin toimijana, joka aidosti hakee moniäänistä vuoropuhelua ja asiakeskeistä yhteistyötä yli puoluerajojen. Lisäksi Otto on pesunkestävä arvoliberaali ja hyvä tyyppi. Jos äänestäisin RKP:tta äänestäisin ilman muuta Ottoa!”

Janne Länsipuro

Luomuyrittäjä ja kuntapoliitikko (vihr), Isnäs

Teemu Peräkylä

”Ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutetulle Otto on ollut suurena apuna poliittisten kiemuroiden selvittämisessä. Arvostan Oton laaja-alaista osaamista, avointa suhtautumista erilaisiin näkemyksiin sekä erityisesti yhteistyökykyä.”

Teemu Peräkylä

Keskusta (sit.), kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, Loviisa

Kristian Willner

”Otto on onnistunut luomaan vaikuttavan kontaktiverkoston aina paikallisesta päätöksenteosta maamme korkeimmille tasoille asti. Koin Oton olevan valtuuston puheenjohtajana sekä fokusoitunut että tarkka, olematta kuitenkaan tylsä. Hänen osaamisellaan ja yhteistyökyvyllään olisi myönteinen vaikutus sekä kansallisesti että meidän seudullemme. Siksi tuen Ottoa täysillä eduskuntaan. Nyt on sen aika.”

Kristian Willner

Yrittäjä, Lovisa

Arja Isotalo

”Otto on varma ja luotettava yhteistyökumppani.”

Arja Isotalo

SDP, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Loviisa

Arto Henriksson

”On kulunut 20 pitkää vuotta, jolloin Loviisan seudulla oli oma paikallinen kansanedustaja. Kevään vaaleissa loviisalaisella Otto Anderssonilla on hyvin realistiset mahdollisuudet päästä viimein eduskuntaan. Seutukunnalle olisi kiistatta hyötyä, jos eduskuntaan saataisiin kykenevä ja aktiivinen edustaja, joka tuntisi paikkakunnan tarpeet ja asiat. Otto olisi sellainen kansanedustaja.”

Arto Henriksson

Emerituspäätoimittaja

Mia Aitokari

”Minusta tuntuu siltä, että nyt on tullut Oton aika nousta parrasvaloihin. Otto on hoitanut täysin suvereenisti Loviisan kaupunginvaltuuston puheenjohtajuutta jo vuodesta 2017. Saimme valtuutettuina tottua siihen, että kokoukset aina sujuivat poikkeuksellisen hyvin. Oton esimerkillinen tapa johtaa puhetta kertoo paljon hänen ominaisuuksistaan. Niitä samoja ominaisuuksia tarvitaan muissakin poliittisissa yhteyksissä ja siellä, missä ihmiset kohtaavat. Otto on samalla sekä naapurin poika että valtiomies, yhtä kotonaan kaikissa rooleissa ja yhtä helposti kohdattava, olit kuka tahansa.
Olen iloinen siitä, että Otto on. ”

Mia Aitokari

Toiminnanjohtaja, Kuninkaantie ry, Isnäs, Loviisa