Ödet för regeringens vårdreform är oklar. En av reformens målsättningar är dock att förkorta köerna vid hälsocentralerna. Hur tänker regeringen göra detta? Genom att flytta all vård från kommunerna till 18 landskap och genom att skapa en komplicera valfrihetsmodell.

Men det skulle också finnas annorlunda, i det verkliga livet fungerande lösningsmodeller. Till exempel i Lovisa där hälsocentralen tagit i bruk en s.k. VIPA-mottagning. Det betyder att patientens besvär sköts så långt som möjligt eller helt och hållet färdigt under samma dag. Den i Lovisa utarbetade VIPA-modellen fungerar i praktiken så att patienten först träffar en vårdare som intervjuar och undersöker patienten. Efter det sköter vårdaren självständigt patienten från början till slut eller genom att konsultera en läkare vid behov. Eller sedan skickar vårdaren patienten till läkare för vård.

Centralt är också det att det finns en läkare som är specifikt utsedd för Vipa-mottagningen. På så sätt får varje patient den för hen mest ändamålsenliga vården. Ett rutinmässigt överförande av uppgifter från vårdare till läkare har avskaffats. Med hjälp av denna modell har Lovisa lyckats förkorta köerna och försnabba tillgången till vård.

Med andra ord kan vårdköerna förkortas också utan att man behöver grunda ny byråkrati och förvaltning, d.v.s. 18 landskap. Mycket kan göras genom att satsa på personalens fortbildning och trivsel, nya arbetsmetoder och genom att ge utrymme för kreativa idéer. I Lovisa har hälsocentralsledningen sett det som viktigt att personalen har möjlighet att påverka innehållet i sitt arbete. En bra vårdreform handlar också nationellt om mer än enbart förvaltning och borde inte frånta möjligheten för fungerande, lokala lösningar. Det här borde landets nästa regering minnas när den antingen reparerar den nu aktuella vårdreformens stora brister eller börjar med en ny reform, ifall nuvarande regerings förslag inte går igenom i riksdagen.

Otto Andersson (SFP), stadsfullmäktigeledamot, Lovisa

Östnyland 19.1.2019

ottoandersson.fi