Tjugofem miljarder euro. Det motsvarar nästan hälften av Finlands statsbudget. Det är också den summa som den finländska ekonomin årligen förlorar på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. Detta enligt en utredning som professor Guy Ahonen gjort på uppdrag av Tankesmedjan Agenda år 2016.

Det finns en enorm outnyttjad potential i bättre arbetshälsa. Redan en liten minskning av sjukpensioneringar- och frånvaron skulle ge vårt samhälle betydande inbesparningar. Därför är det ytterst förvånande att så lite av den politiska diskussionen om arbetslivet- och arbetsmarknaden handlat om förbättrandet av arbetsvälmåendet. SFP har här varit ett undantag genom att föreslå ett nationellt program för bättre arbetshälsa.

Det är också viktigt att minnas att det inte enbart handlar om nationalekonomi. Bättre arbetshälsa handlar fram för allt också om den enskilde arbetstagarens rätt till ett säkert, trivsamt och motiverande jobb. Varje fall av arbetsoförmögenhet är en mänsklig tragedi som ofta också påverkar de närstående.

Förbättrande av finländarnas arbetsvälmående borde således vara högt på agendan för Finlands nästa regering. Samtidigt krävs det mer än så. Även arbetsmarknadsorganisationerna, såväl facket som arbetsgivarsidan kunde med fördel ta ett aktivare grepp i diskussionen om att främja arbetshälsan.

Bättre arbetshälsa skulle kunna spara samhället miljarder samtidigt som det också skulle förbättra vardagen för väldigt många finländare. Det vore ansvarslöst att inte använda den möjligheten. Därför bör förbättrandet av finländarnas arbetshälsa ligga i fokus i kommande riksdagsval.

Otto Andersson (SFP)
Lovisa

ottoandersson.fi