När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta, då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. För oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt modersmål, känslospråket, då man befinner sig i en svår livssituation och behöver få tala med en psykolog. Eller när du är äldre och behöver få hjälp hemma, då är det en viktig trygghetsfaktor att kunna tala svenska med hemvårdens personal. Och om du inte längre kan bo hemma och flyttar till ett stödboende, är det viktigt att ha sällskap och kunna tala sitt modersmål.

Tryggandet och stärkandet av den svenskspråkiga vården i Östra Nyland hör till de allra viktigaste frågorna för välfärdsområdets fullmäktige.  Att du ska få tala ditt modersmål då du behöver vård, är en helt central fråga för mig.

Otto Andersson