”Fråga vem som helst så får du en bekräftelse på Ottos diplomatiska förmåga. Han är inte i strid med någon trots att han tar starkt ställning i frågor. Otto är en proffsig politiker med bred erfarenhet av att göra politik på lokal, på regional och på riksnivå. Han har fötterna stadigt i regionen samtidigt som han analyserar och drar upp strategiska linjer. I mina ögon är Otto redo för att stiga in i riksdagen.”

Christel Liljeström

Sibbo