Mikael Karlsson

”Jag har känt och samarbetat med Otto sedan år 2012 i Lovisapolitiken. Otto förstår att den inhemska matproduktionens,inklusive husdjursproduktionens verksamhetsförutsättningar måste säkras även i framtiden. Han förstår att skogsägarna bör även i fortsättningen få...

Anna Borg och Felix Smeds

”För oss är våra barns vardag och framtid viktigast. Vi vill ha en trygg framtid med fungerande utbildning och hälsovård. Därför röstar vi på Otto.” Anna Borg och Felix Smeds...

Linda och Niklas Wahrman

”Otto har ett stort hjärta och är någon vi vet att står bakom sitt ord. Han är kunnig och empatisk. Därtill har han den erfarenheten från politiken som behövs och vi vet att han skulle hämta ny kraft till riksdagen.” Linda och Niklas Wahrman...

Nina Abrahamsson

”Otto har en gedigen och bred kompetens och lång erfarenhet av politiskt arbete. Han har ett genuint intresse för att arbeta med de samhällsfunktioner som berör oss alla, i livets olika skeden, samt en fungerande service även på svenska. Min östnyländska röst går till...

Christel Liljeström

”Fråga vem som helst så får du en bekräftelse på Ottos diplomatiska förmåga. Han är inte i strid med någon trots att han tar starkt ställning i frågor. Otto är en proffsig politiker med bred erfarenhet av att göra politik på lokal, på regional och på riksnivå. Han har...

Kaj Lindqvist

”Jag har lärt känna Otto i styrelsearbetet för Östra Nylands välfärdsområde. Otto är kunnig, är lätt att samarbete med, lyssnar och har i unga år skaffat sig erfarenhet av tunga kommunala förtroendeuppdrag. Han poängterar att vi måste se till att närservicen inom...