Mångsidig sjukvård vid Borgå sjukhus. Lovisa hälsocentrals framtid. Tryggande av den svenskspråkiga äldrevården. Dessa frågor kommer att höra till de allra viktigaste frågorna efter kommunalvalet. Varför och varför just nu?

Svaret är, att i och med den aktuella vårdreformen föreslås ansvaret för hela social- och hälsovården att flyttas från kommunerna till s.k. välfärdsområden (tidigare talade man om landskap). Det handlar alltså bland annat om läkarbesök, rådgivningstjänsterna, hemvården och serviceboende för äldre. De närmaste åren kommer därför att vara avgörande för hur social- och hälsovården ordnas i hela Östra Nyland. I det här beredande arbetet har kommunerna och kommunalpolitikerna en mycket viktig roll.

Därför är det stundande kommunalvalet i allra högsta grad också ett val om tryggande av den svenskspråkiga vården i Lovisa och Östra Nyland. För oss i Lovisa är det t.ex. avgörande att trygga framtiden för vår egen hälsocentral och att rådgivningen samt äldrevården stannar nära, i vår egen kommun. Samtidigt bör vi också allvarligt överväga att ta i bruk en så kallad mobil hälsostation i Östra Nyland. Det här skulle betyda att hälsovårdstjänster regelbundet erbjuds nära människorna i hela regionen, också utanför kommuncentrumen. Här ger den nya tekniken och digitaliseringen nya möjligheter.

De kommande fyra åren är också ytterst viktiga för Borgå sjukhus framtid. Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Vårt östnyländska sjukhus bör även i framtiden erbjuda sjukvård mångsidigt på både svenska och finska.

Men saker och ting händer inte av sig själva. Inte heller tryggandet av den svenskspråkiga vården, vår hälsocentral eller Borgå sjukhus. Det krävs målmedvetet och långsiktigt arbete samt en äkta vilja att jobba för vår bygd och för vårt modersmål. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att politik är lagspel. Resultat får man till stånd tillsammans, inte ensam. Vi behöver därför ett fungerande regionalt samarbete för att trygga vården i hela Östra Nyland. Eftersom många av besluten som berör vården görs i regering och riksdagen, är det också nödvändigt med ett starkt påverkningsarbete gentemot Helsingfors.

Otto Andersson, stadsfullmäktigeledamot (SFP), Lovisa