Östra Nyland och alla vi östnylänningar förtjänar ett sjukhus som erbju­der sjukvård mångsidigt på både svenska och finska.
I och med vårdreformen är de kommande åren ytterst viktiga för Borgå sjukhus.

Det kan inte understrykas för mycket att Borgå sjukhus med tanke på den svenskspråkiga sjukvården har en helt central betydelse. Vi vet tyvärr från tidigare att förståelsen för vårt östnyländska sjukhus inte är stor bland alla. Vårt sjukhus har under de senaste åren lidit av flera bakslag. Borgå BB tvingades stänga i slutet av år 2016. Det var ytterst olyckligt och ogenomtänkt. En slags följd av förlossningsavdelningens nedläggning var Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) centralförvaltnings beslut hösten 2018 att lägga ner de gynekologiska operationerna vid Borgå sjukhus. Vi i HUS fullmäktige som motsatte oss nedläggningen blev då i minoritet. Det är anmärkningsvärt att de senaste årens försvagningar av Borgå sjukhus särskilt har riktat sig mot kvinnorna i Östra Nyland. Jämställdheten har glömts bort då dessa dåliga beslut har gjorts.

Trots tidigare motgångar ska vi fortsätta jobba för Borgå sjukhus. Vi måste blicka framåt och skapa förutsättningar. Borgå sjukhus ska utvecklas, inte avvecklas. Tidpunkten är särskilt avgörande nu, då det nya välfärdsområdet kommer att byggas upp. Men tryggandet av Borgå sjukhus kommer att kräva mycket politisk vilja, samarbetsförmåga och hårt arbete av de blivande beslutsfattarna i välfärdsområdet. Vi behöver också en kraftig gemensam östnyländsk intressebevakning gentemot Helsingfors. Tillsammans är vi starkare.

Otto Andersson