Riksdagsvalet handlar också om Borgå sjukhus och våra hälsocentraler

Vård på svenska, våra hälsocentraler och närservice i kommunerna, Borgå sjukhus, hemvården och den övriga äldrevården, olika socialtjänster, läkarbesök, familjerådgivningen samt skolkuratorerna och psykologerna. Det är fråga om service som berör vår allas vardag, i...

Nej till trängselavgifter i huvudstadsregionen

Trängselavgifter eller vägtullar i huvudstadsregionen lyfts med jämna mellanrum upp i den offentliga diskussionen av en del politiska partier. Sannolikt kommer frågan att diskuteras också i Finlands nästa riksdag och under regeringsförhandlingarna.Min egen åsikt är...

Järnvägspolitiken i Finland måste styras på rätt spår.

Nej till entimmestågen, ja till kustbanorna Den här valperioden har det gjorts beslut om tre stora banprojekt i Finland. De så kallade entimmestågen till Åbo och Tammerfors samt Östbanan. Finans- och kommunikationsministeriet har i sina färska utredningar sågat dessa...

Till läsandets lov

Vi sitter uppe på åsen i Lovisa, i ett vackert vardagsrum med välfyllda bokhyllor. En plats lämplig för ett samtal om böcker och läsandets betydelse. Inte det man först kommer att tänka på, kanske, då det gäller politik. Men så är det också författaren Johanna...

Mikael Karlsson

”Jag har känt och samarbetat med Otto sedan år 2012 i Lovisapolitiken. Otto förstår att den inhemska matproduktionens,inklusive husdjursproduktionens verksamhetsförutsättningar måste säkras även i framtiden. Han förstår att skogsägarna bör även i fortsättningen få...