Borgå sjukhus framtid bör tryggas

Borgå sjukhus framtid bör tryggas

Östra Nyland och alla vi östnylänningar förtjänar ett sjukhus som erbju­der sjukvård mångsidigt på både svenska och finska. I och med vårdreformen är de kommande åren ytterst viktiga för Borgå sjukhus. Det kan inte understrykas för mycket att Borgå sjukhus med tanke...
Du ska kunna gå till läkaren på svenska

Du ska kunna gå till läkaren på svenska

När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta, då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. För oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt...
Borgå sjukhus och Lovisa hälsocentrals framtid avgörs inom de närmaste åren

Du ska kunna gå till läkaren på svenska

När vi är sjuka, när vi är som svagast och som mest utsatta, då är det avgörande att vi kan få vård och hjälp på vårt eget modersmål. Förr oss svenskspråkiga handlar det om att kunna gå till läkaren och tala svenska. Men det handlar också om att kunna använda sitt...