”För oss är våra barns vardag och framtid viktigast. Vi vill ha en trygg framtid med fungerande utbildning och hälsovård. Därför röstar vi på Otto.”

Anna Borg och Felix Smeds

Borgå