Vi måste fortsätta jobba för Borgå sjukhus

Vi måste fortsätta jobba för Borgå sjukhus

Siffrorna 112 är det allmänna nödnumret, men förra veckan fick de också en annan betydelse. Det var nämligen med siffrorna 977-112 som majoriteten av Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts (HUS) fullmäktige röstade ner mitt förslag gällande Borgå och Raseborgs...
FPA-taxin måste fungera

FPA-taxin måste fungera

Särskilt problematisk är situationen för de kunder som är beroende av att få en rullstolstaxi. Den nya taxilagen har orsakat mycket diskussion under den senaste tiden, av flera olika orsaker. Särskilt problematisk har situationen varit med den så kallade FPA-taxin....