Ett ödmjukt tack för det stora förtroendet!

Nu fortsätter jobbet på riksnivå!

De kommande fyra åren är avgörande för vårt lands framtid. Det förändrade världsläget kräver stor beslutsamhet. Finlands och finländarnas trygghet ska stå i fokus de följande fyra åren.

En högklassig småbarnspedagogik och utbildning, en god vård och trygghet i livets alla skeden, smidiga trafikförbindelser samt fungerande service på svenska har alltid varit viktiga frågor för mig.

För att garantera vår välfärd även i fortsättningen är det nödvändigt att stävja skuldsättningen och trygga en stabil statsekonomi.
Nu behöver vi tillväxt i Finland. Fler människor i jobb och fler framgångsrika företag ger mer skattepengar för att trygga vår service. Våra företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar att vara framgångsrika. Beskattningen bör vara sporrande så att löntagaren får mer i handen.

Helt centralt är också att fortsätta främja den gröna omställningen inom industrin och främja produktionen av ren energi så att Finland är klimatneutralt år 2035.

Samtidigt händer saker inte av sig själva i politiken. Resultat kräver aktivt och ofta långvarigt arbete. Nu börjar jag mitt jobb för hela Nyland på riksplan, för de saker som är viktiga för oss och för att vår röst ska bli hörd vid alla de bord där besluten fattas.

Demokratin har talat

Stort och varmt grattis SFP:s nya partiordförande Anders Adlercreutz! Du kommer att bli en alldeles utmärkt partiordförande! Och du kan räkna med mitt fulla hundraprocentiga stöd i alla lägen. Ser framemot att fortsätta det goda samarbetet med dig min vän.
Jag vill samtidigt varmt tacka alla som stödde mig på partidagen och under ordförandevalskampanjen. Det har betytt otroligt mycket för mig. Nu ska vi jobba tillsammans som ett enigt parti och stöder vår nya ordförande till fullo!
 
Demokratia on puhunut. Suuret ja lämpimät onnittelut RKP:n uusi puheenjohtaja Anders Adlercreutz! Sinusta tulee erinomainen puolueemme puheenjohtaja! Ja tuen sinua sataprosenttisesti kaikissa tilanteissa.
Haluan samalla kiittää kaikkia minua puoluekokousessa ja puheenjohtajakampanjassa tukeneita. Se on merkinnyt minulle todella paljon. Nyt jatkamme eteenpäin yhtenäisenä joukkueena ja tuemme uutta puheenjohtajamme täysin voimin.
 
Jag vill också tacka vår medkandidat Henrik Wickström för en fin ordförandevalskampanj. Det har känts väldigt bra att göra detta val tillsammans med dig och Anders. Jag värdesätter väldigt högt de konstruktiva och ömsesidigt respektfulla diskussioner vi fört längs våren. Tillsammans är vi starkare.