Ett ödmjukt tack för det stora förtroendet!

Nu fortsätter jobbet på riksnivå!

De kommande fyra åren är avgörande för vårt lands framtid. Det förändrade världsläget kräver stor beslutsamhet. Finlands och finländarnas trygghet ska stå i fokus de följande fyra åren.

En högklassig småbarnspedagogik och utbildning, en god vård och trygghet i livets alla skeden, smidiga trafikförbindelser samt fungerande service på svenska har alltid varit viktiga frågor för mig.

För att garantera vår välfärd även i fortsättningen är det nödvändigt att stävja skuldsättningen och trygga en stabil statsekonomi.
Nu behöver vi tillväxt i Finland. Fler människor i jobb och fler framgångsrika företag ger mer skattepengar för att trygga vår service. Våra företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar att vara framgångsrika. Beskattningen bör vara sporrande så att löntagaren får mer i handen.

Helt centralt är också att fortsätta främja den gröna omställningen inom industrin och främja produktionen av ren energi så att Finland är klimatneutralt år 2035.

Samtidigt händer saker inte av sig själva i politiken. Resultat kräver aktivt och ofta långvarigt arbete. Nu börjar jag mitt jobb för hela Nyland på riksplan, för de saker som är viktiga för oss och för att vår röst ska bli hörd vid alla de bord där besluten fattas.