Ett ödmjukt tack för det stora förtroendet!

Nu börjar jobbet för hela Nyland på riksnivå!

De kommande fyra åren är avgörande för vårt lands framtid. Det förändrade världsläget kräver stor beslutsamhet. Finlands och finländarnas trygghet ska stå i fokus de följande fyra åren.

En högklassig småbarnspedagogik och utbildning, en god vård och trygghet i livets alla skeden, smidiga trafikförbindelser samt fungerande service på svenska har alltid varit viktiga frågor för mig.

För att garantera vår välfärd även i fortsättningen är det nödvändigt att stävja skuldsättningen och trygga en stabil statsekonomi.
Nu behöver vi tillväxt i Finland. Fler människor i jobb och fler framgångsrika företag ger mer skattepengar för att trygga vår service. Våra företagare ska ha bästa möjliga förutsättningar att vara framgångsrika. Beskattningen bör vara sporrande så att löntagaren får mer i handen.

Helt centralt är också att fortsätta främja den gröna omställningen inom industrin och främja produktionen av ren energi så att Finland är klimatneutralt år 2035.

Samtidigt händer saker inte av sig själva i politiken. Resultat kräver aktivt och ofta långvarigt arbete. Nu börjar jag mitt jobb för hela Nyland på riksplan, för de saker som är viktiga för oss och för att vår röst ska bli hörd vid alla de bord där besluten fattas.

Kaj Lindqvist

”Jag har lärt känna Otto i styrelsearbetet för Östra Nylands välfärdsområde. Otto är kunnig, är lätt att samarbete med, lyssnar och har i unga år skaffat sig erfarenhet av tunga kommunala förtroendeuppdrag. Han poängterar att vi måste se till att närservicen inom social- och hälsovården måste fungera i våra kommuner. Också Borgå sjukhus framtida status är viktig för hela Östra Nyland.”

Kaj Lindqvist

Kommunstyrelseordförande, Sibbo

Nina Abrahamsson

”Otto har en gedigen och bred kompetens och lång erfarenhet av politiskt arbete. Han har ett genuint intresse för att arbeta med de samhällsfunktioner som berör oss alla, i livets olika skeden, samt en fungerande service även på svenska. Min östnyländska röst går till Otto.”

Nina Abrahamsson

Sibbo

Christel Liljeström

”Fråga vem som helst så får du en bekräftelse på Ottos diplomatiska förmåga. Han är inte i strid med någon trots att han tar starkt ställning i frågor. Otto är en proffsig politiker med bred erfarenhet av att göra politik på lokal, på regional och på riksnivå. Han har fötterna stadigt i regionen samtidigt som han analyserar och drar upp strategiska linjer. I mina ögon är Otto redo för att stiga in i riksdagen.”

Christel Liljeström

Sibbo

Marika Ralila

”Har jobbat med Otto knappa året i Östra Nylands välfärdsområdes styrelse och fullmäktige. Jag uppskattar hans öppna och konstruktiva sätt att att samarbeta.Han är en bra lyssnare och öppen för att höra olika argument innan beslut tas.Han innehar mångsidig kunskap som behövs inom politiken, men han har även hjärtat på rätt plats.”

Marika Ralila

Sibbo

Tom Liljestrand

”Jag har sedan år 2012 känt och samarbetat med Otto inom Lovisa-politiken. Otto är duktig, kunnig och har talets gåva. Bland hans styrkor är förmågan att kunna samarbeta och komma överens med olika slags människor samt att hitta kompromisser. Under de senaste sex åren har han varit en utmärkt stadsfullmäktigeordförande och nu är det på allvar dags för rikspolitiken. Han är redan färdigt insatt i det via sitt jobb som ministergruppens specialmedarbetare.

Tom Liljestrand

Liljendal, stadsstyrelsens vice ordförande i Lovisa, nationalspråknämndens ordförande i Östra Nylands välfärdsområde

Patrik Björkman

”Jag och Otto har ett mycket gott samarbete i beslutsfattandet inom Östra Nylands välfärdsområde. Med Otto är det alltid lätt att diskutera och komma överens. Som företagare uppskattar jag att Otto vill främja dialogen mellan näringslivet och det offentliga beslutsfattandet. Han har som politiker ett företagarvänligt tankesätt.”

Patrik Björkman

Borgå, Ordförande för SFP:s styrelsegrupp i Östra Nylands välfärdsområde

Kerstin ”Käbä” Häggblom

”Det jag framförallt uppskattar hos Otto är hans samarbetsförmåga och diplomati i kvistiga frågor.
Egenskaper som minsann behövs i riksdagen.”

Kerstin "Käbä" Häggblom

Mångårig Sibbobo, numera Lovisabo

Anna Borg och Felix Smeds

”För oss är våra barns vardag och framtid viktigast. Vi vill ha en trygg framtid med fungerande utbildning och hälsovård. Därför röstar vi på Otto.”

Anna Borg och Felix Smeds

Borgå

Linda och Niklas Wahrman

”Otto har ett stort hjärta och är någon vi vet att står bakom sitt ord. Han är kunnig och empatisk. Därtill har han den erfarenheten från politiken som behövs och vi vet att han skulle hämta ny kraft till riksdagen.”

Linda och Niklas Wahrman

Borgå

Mikael Karlsson

”Jag har känt och samarbetat med Otto sedan år 2012 i Lovisa
politiken. Otto förstår att den inhemska matproduktionens,
inklusive husdjursproduktionens verksamhetsförutsättningar måste säkras även i framtiden. Han förstår att skogsägarna bör även i fortsättningen få driva sitt skogsbruk. Han har förmåga att förstå olika åsikter, bland annat invånarnas oro när massiva vindkraftsindustrianläggningar planeras nära deras hem.”

Mikael Karlsson

Landsbygdsföretagare, agrolog, Pernå